Živnostníci a právnické osoby v Nemecku

Komplexné poradenstvo slovenským živnostníkom, právnickým osobám, pracujúcim v Nemecku. Pomoc pri vzniknutých daňových povinnostiach, registrácia na Finanzamte, HWK, získaní Freistellungu a iné služby.

Administrátiva pre živnostnikov a pravnicke osoby v Nemecku

Ponuka služieb:

Registrácia na Finanzamte v Nemecku – pridelenie Steuernummer
Vybavenie Freistellungu
Registrácia HWK
Hlásenie vysielaných zamestnancov na ZOLL
Získanie zrazenej Bauabzugsteuer
Umsatzsteuervoranmeldung – Umsatzsteuererklärung
Einkommensteuererklärung
Vyžiadanie ELSTER kódov
SOKA BAU - Podávanie prihlášok, mesačných hlásení za zamestnancov
SOKA BAU – Vyžiadanie preplatenia dovolenky (ak vznikne nárok na jej vyplatenie)
Komunikácia s úradmi v Nemecku
Zabezpečenie neúradných a úradných prekladov

RAN Europe s.r.o. © 2020 - 2023

Admin
Všeobecné zmluvné podmienky