Účtovníctvo pre Slovensko

Obrázok mojej stránky

Komplexné spracovanie slovenského jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva pre právnické a fyzické osoby a komplexné spracovanie dochádzky, miezd, výkazov na sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad. Registrácie zamestnávateľa, zamestnanca pri vzniku pracovného pomeru, pracovné zmluvy, dodatky k pracovným zmluvám a iné služby.

RAN Europe s.r.o. © 2020 - 2023

Admin
Všeobecné zmluvné podmienky