Živnostníci a právnické osoby v Rakúsku

Komplexné poradenstvo slovenským živnostníkom, právnickým osobám, pracujúcim v Rakúsku. Pomoc pri vzniknutých daňových povinnostiach, vybavenie povolení vykonávať živnostenskú činnosť v Rakúsku a iné služby.

Administrátiva pre živnostnikov a pravnicke osoby v Rakúsku

Ponuka služieb:

DLR – registrácia - získanie povolenia vykonávať živnostenskú činnosť v Rakúsku na základe Slovenského živnostenského oprávnenia (SZČO, PO)
Podávanie prihlášok, hlásení o vykonaní zmien vysielaných SZČO, PO, zamestnancov na príslušných úradoch v Rakúsku
Finanzamt AT- vyžiadanie finanzonline kódov na elektronickú komunikáciu
Finanzamt AT – Umsatzsteuervoranmeldung – Umsatzsteuererklärung
Finanzamt AT – Einkommensteuererklärung
Finanzamt AT – vyžiadanie zrazených a odvedených súm z vystavených faktúr Rakúskou firmou
WGKK – vyžiadanie zrazeného a odvedeného poistného Rakúskou firmou
BUAK - Podávanie prihlášok, mesačných hlásení za zamestnancov
BUAK – Vyžiadanie preplatenia dovolenky (ak vznikne nárok na jej vyplatenie)
Komunikácia s úradmi v Rakúsku
Zabezpečenie neúradných a úradných prekladov

RAN Europe s.r.o. © 2020 - 2023

Admin
Všeobecné zmluvné podmienky