Zamestnanci v Rakúsku

Ponúkame komplexné poradenstvo pri spracovaní daňového priznania zo zamestnania v Rakúsku, vybavenie rodinných prídavkov a rodičovského príspevku v danej krajine.

Administrátiva pre zamestancov v Rakúsku

Ponuka služieb:

Finanzamt AT – vyžiadanie finanzonline kódov na elektronickú komunikáciu
Spracovanie a odoslanie Slovenského daňového priznania (typ A,B)
Spracovanie a odoslanie Rakúskeho daňového priznania
Spracovanie a podanie žiadosti o rodinné prídavky v Rakúsku
Spracovanie a podanie žiadosti o rodičovský príspevok v Rakúsku
Spracovanie a odoslanie žiadosti o pripoistenie rodinného príslušníka v Rakúskej zdravotnej poisťovni
Pomoc pri vybavení práceneschopností v Rakúsku
Spracovanie a podanie žiadosti o vyplatenie nasporenej sumy z Penzijného fondu
BUAK – Vyžiadanie preplatenia dovolenky (ak vznikne nárok na jej vyplatenie)
Komunikácia s úradmi v Rakúsku
Zabezpečenie neúradných a úradných prekladov

RAN Europe s.r.o. © 2020 - 2023

Admin
Všeobecné zmluvné podmienky