Zamestnanci v Nemecku

Ponúkame komplexné poradenstvo pri spracovaní daňového priznania zo zamestnania v Nemecku, vybavenie rodinných prídavkov a rodičovského príspevku v danej krajine.

Administrátiva pre zamestancov v Nemecku

Ponuka služieb:

Vyžiadanie ELSTER kódov na elektronickú komunikáciu
Spracovanie a odoslanie Slovenského daňového priznania (typ A,B)
Spracovanie a odoslanie Nemeckého daňového priznania
Spracovanie a podanie žiadosti o rodinné prídavky v Nemecku
Spracovanie a podanie žiadosti o rodičovský príspevok v Nemecku
Spracovanie a odoslanie žiadosti o pripoistenie rodinného príslušníka v Nemeckej zdravotnej poisťovni
SOKA BAU – Vyžiadanie preplatenia dovolenky (ak vznikne nárok na jej vyplatenie)
Komunikácia s úradmi v Nemecku
Zabezpečenie neúradných a úradných prekladov

RAN Europe s.r.o. © 2020 - 2023

Admin
Všeobecné zmluvné podmienky