Účtovníctvo

Komplexné spracovanie slovenského jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva pre právnické a fyzické osoby.

Jednoduché učtovníctvo Stará Ľubovňa

Jednoduché účtovníctvo

Ponuka služieb:

Evidencia účtovných dokladov v peňažnom denníku
Evidencia odoslaných a došlých faktúr
Evidencia pokladničnej knihy
Evidencia bankových dokladov
Evidencia hmotného a nehmotného majetku – vedenie odpisových kariet
Evidencia DPH dokladov spracovanie daňového priznania DPH, KV
Spracovanie súhrnného výkazu
Spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
Spracovanie daňového priznania fyzických osôb (daňové priznanie typ A, B)
Spracovanie výkazov k daňovému priznaniu

Podvojne učtovníctvo Stará Ľubovňa

Podvojné účtovníctvo

Ponuka služieb:

Evidencia účtovných dokladov v podvojnom účtovníctve
Spracovanie účtovného denníka, hlavnej knihy
Evidencia pohľadávok a záväzkov
Evidencia interných dokladov
Evidencia bankových dokladov
Evidencia hmotného a nehmotného majetku – vedenie odpisových kariet
Evidencia DPH dokladov spracovanie daňového priznania DPH, KV
Spracovanie súhrnného výkazu
Spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
Spracovanie účtovnej závierky, daňového priznania
Spracovanie výkazov ziskov a strát, súvahy

RAN Europe s.r.o. © 2020 - 2023

Admin
Všeobecné zmluvné podmienky