Mzdy a personalistika

Komplexné spracovanie dochádzky, miezd, výkazov na sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad. Registrácie zamestnávateľa, zamestnanca pri vzniku pracovného pomeru, pracovné zmluvy, dodatky k pracovným zmluvám a iné služby.

Mzdy a personalistika Stará Ľubovňa

Ponuka:

Príprava, spracovanie dokladov k uzatvoreniu pracovného pomeru ( pracovná zmluva, prihláška do sociálnej a zdravotnej poisťovne)
Evidencia dochádzky zamestnanca TPP/ dohodára
Výpočet mzdy
Spracovanie mesačných výkazov a elektronické odoslanie na SP, ZP, DÚ
Tvorba a výpočet sociálneho fondu
Evidencia a výpočet finančného príspevku na stravné
Zasielanie výplatných listín zamestnancovi emailom
Príprava, spracovanie dokladov k ukončeniu pracovného pomeru
Odhláška zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru zo Sociálnej a zdravotnej poisťovne
Spracovanie a elektronické odoslanie na daňový úrad ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
Ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca
Evidenčný list dôchodkového poistenia
Zápočet rokov

RAN Europe s.r.o. © 2020 - 2023

Admin
Všeobecné zmluvné podmienky